അധ്യാപക ഒഴിവ്

എരുമേലി: ആലപ്ര ഗവ. എല്‍.വി എല്‍.പി സ്‌കൂളില്‍ എല്‍.പി.എസ്.എയുടെ താത്ക്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്ദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിയ്ക്ക് നടക്കുന്ന ഇന്റര്‍വ്യൂവില്‍ അസ്സല്‍ രേഖകളും, പകര്‍പ്പുകളുമായി എത്തിലച്ചേരണമെന്ന് സ്‌കൂള്‍ അറിയിച്ചു. ഫോണ്‍: 9497791331, 9744434467