കാന്‍സര്‍ ബോധവത്കരണ സെമിനാര്‍

ചിറക്കടവ്: ചിറക്കടവ് സെന്റ് എഫ്രേംസ് പള്ളിയും മാതൃകാ റബ്ബര്‍ ഉല്പാദകസംഘവും ചേര്‍ന്ന് ഞായറാഴ്ച കാന്‍സര്‍ ബോധവത്കരണ സെമിനാറും പരിശോധനാക്യാമ്പും സെന്റ് എഫ്രേംസ് ഹൈസ്‌കൂളില്‍ നടത്തും. 25രൂപ അടച്ച് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം.