കൂണ്‍കൃഷി പരിശീലനം

പനമറ്റം: ദേശീയ വായനശാലയില്‍ 13 ന് രാവിലെ 10.30 മുതല്‍ വനിതകള്‍ക്കായി കൂണ്‍കൃഷി പരിശീലനം നടത്തും.