കോട്ടയം റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷന്‍ പുതുക്കിയ ട്രെയിന്‍ സമയം

തീവണ്ടി നമ്പര്‍, പേര്‌, വരുന്നസമയം എന്ന ക്രമത്തില്‍

തെക്കോട്ട്‌

16348 മംഗലാപുരം – തിരുവനന്തപുരം എക്‌സ്പ്രസ്‌ – 1.05

16311 ബിക്കാനര്‍ – കൊച്ചുവേളി എക്‌സ്പ്രസ്‌ (വ്യാഴം) – 2.15

(മണ്‍സൂണ്‍ സമയം)

16333 വെരാവല്‍ – തിരുവനന്തപുരം എക്‌സ്പ്രസ്‌ (വെള്ളി) – 2.15

(മണ്‍സൂണ്‍ സമയം)

16335 ഗാന്ധിധാം – നാഗര്‍കോവില്‍ എക്‌സ്പ്രസ്‌ (ശനി) – 2.15

(മണ്‍സൂണ്‍ സമയം)

16344 പാലക്കാട്ട്‌ ടൗണ്‍-തിരുവനന്തപുരം അമൃതഎക്‌സ്പ്രസ്‌- 2.55

12777 യശ്വന്ത്‌പൂര്‍ – കൊച്ചുവേളി വീക്ക്‌ലി സൂപ്പര്‍ ഫാസ്‌റ്റ് എക്‌സ്പ്രസ്‌

(വ്യാഴം) 3.25

12697 ചെന്നൈ – തിരുവനന്തപുരം സൂപ്പര്‍ ഫാസ്‌റ്റ് (തിങ്കള്‍) – 3.25

12695 ചെന്നൈ-തിരുവനന്തപുരം സൂപ്പര്‍ഫാസ്‌റ്റ് എക്‌സ്പ്രസ്‌-4.20

16630 മംഗലാപുരം – തിരുവനന്തപുരം മലബാര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്‌ – 5.00

56305 കോട്ടയം – കൊല്ലം പാസഞ്ചര്‍ – 5.40

16303 എറണാകുളം – തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിനാട്‌ എക്‌സ്പ്രസ്‌ – 6.10

16381 മുംബൈ – കന്യാകുമാരി എക്‌സ്പ്രസ്‌ – 5.55

12623 ചെന്നൈ – തിരുവനന്തപുരം മെയില്‍ – 7.40

56305 കോട്ടയം – കൊല്ലം പാസഞ്ചര്‍ – 5.40

56385 എറണാകുളം – കോട്ടയം പാസഞ്ചര്‍ – 9.20

12257 യശ്വന്ത്‌പൂര്‍ – കൊച്ചുവേളി ഗരീബ്രഥ്‌ എക്‌സ്പ്രസ്‌

(തിങ്കള്‍, ബുധന്‍, വെള്ളി) – 9.30

12081 കോഴിക്കോട്‌ – തിരുവനന്തപുരം ജശതാബ്‌ദി എക്‌സ്പ്രസ്‌

(ബുധന്‍, ഞായര്‍ ഒഴികെ) 10.50

12626 ന്യൂഡല്‍ഹി – തിരുവനന്തപുരം കേരള എക്‌സ്പ്രസ്‌ -11.15

16526 ബാംഗ്ലൂര്‍ – കന്യാകുമാരി എക്‌സ് – 11.30

56387 എറണാകുളം – കായംകുളം പാസഞ്ചര്‍ – 13.15

16327 കോര്‍ബ – തിരുവനന്തപുരം എക്‌സ്പ്രസ്‌

(വെള്ളി, തിങ്കള്‍) – 14.15

16649 മംഗലാപുരം – തിരുവനന്തപുരം പരശുറാം എക്‌സ്പ്രസ്‌ – 14.53

17230 ഹൈദരാബാദ്‌ – തിരുവനന്തപുരം ശബരി എക്‌സ്പ്രസ്‌ – 15.10

12288 ഡെറാഡൂണ്‍ – കൊച്ചുവേളി എക്‌സ്പ്രസ്‌ (ബുധന്‍) – 11.53

16318 ജമ്മുതാവി – കന്യാകുമാരി ഹിമസാഗര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്‌

(വ്യാഴം) – 15.35

2660 ഷാലിമാര്‍ – നാഗര്‍കോവില്‍ ഗുരുദേവ്‌ എക്‌സ്പ്രസ്‌

(വെള്ളി) – 16.55

56393 കോട്ടയം – കൊല്ലം പാസഞ്ചര്‍ – 17.50

16301 ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍ – തിരുവനന്തപുരം വേണാട്‌ എക്‌സ്പ്രസ്‌ – 18.35

56391 എറണാകുളം – കൊല്ലം പാസഞ്ചര്‍ – 19.45

12516 ഗുവഹാത്തി – തിരുവനന്തപുരം എക്‌സ്പ്രസ്‌ (വെള്ളി) – 19.05

12201 ലോകമാന്യ തിലക്‌ – കൊച്ചുവേളി ഗരീബ്രഥ്‌ എക്‌സ്പ്രസ്‌

(ചൊവ്വ, ശനി) – 16.55

56389 എറണാകുളം – കോട്ടയം പാസഞ്ചര്‍ – 22.00

66301 എറണാകുളം – കൊല്ലം (മെമു) – 16.15

വടക്കോട്ട്‌

16343 തിരുവനന്തപുരം – പാലക്കാട്‌ ടൗണ്‍ അമൃത രാജ്യറാണി

എക്‌സ്പ്രസ്‌ – 1.35

56386 കോട്ടയം – എറണാകുളം പാസഞ്ചര്‍ – 5.25

56392 കൊല്ലം – എറണാകുളം പാസഞ്ചര്‍ – 6.40

16302 തിരുവനന്തപുരം – ഷൊര്‍ണൂര്‍ വേണാട്‌ എക്‌സ്പ്രസ്‌ – 8.15

16328 തിരുവനന്തപുരം-കോര്‍ബ എക്‌സ്പ്രസ്‌ (തിങ്കള്‍, വ്യാഴം)-8.35

16650 തിരുവനന്തപുരം – മംഗലാപുരം പരശുറാം എക്‌സ്പ്രസ്‌-9.38

17229 തിരുവനന്തപുരം – ഹൈദരാബാദ്‌ ശബരി എക്‌സ്പ്രസ്‌-10.20

56394 കൊല്ലം – കോട്ടയം പാസഞ്ചര്‍ – 10.50

12202 കൊച്ചുവേളി – ലോകമാന്യ തിലക്‌ ഗരീബ്രഥ്‌ എക്‌സ്പ്രസ്‌

(തിങ്കള്‍ – വ്യാഴം) – 11.30

12287 കൊച്ചുവേളി – ഡെറാഡൂണ്‍ എക്‌സ്പ്രസ്‌ (വെള്ളി) – 11.30

16382 കന്യാകുമാരി – മുംബൈ എക്‌സ്പ്രസ്‌ – 11.40

12625 തിരുവനന്തപുരം – ന്യൂഡല്‍ഹി കേരള എക്‌സ്പ്രസ്‌ – 14.10

12778 കൊച്ചുവേളി – യശ്വന്ത്‌പൂര്‍ വീക്ക്‌ലി സൂപ്പര്‍ ഫാസ്‌റ്റ് എക്‌സ്പ്രസ്‌

(വ്യാഴം) – 15.40

12515 തിരുവനന്തപുരം – ഗുവഹാത്തി എക്‌സ്പ്രസ്‌ (ഞായര്‍) – 15.40

16525 കന്യാകുമാരി – ബാംഗ്ലൂര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്‌ – 16.25

56390 കോട്ടയം – എറണാകുളം പാസഞ്ചര്‍ – 17.15

12624 തിരുവനന്തപുരം – ചെന്നൈ മെയില്‍ – 17.40

56388 കായംകുളം – എറണാകുളം പാസഞ്ചര്‍ – 17.55

16334 തിരുവനന്തപുരം – വെരാവല്‍ എക്‌സ്പ്രസ്‌ (തിങ്കള്‍) – 18.30

16336 നാഗര്‍കോവില്‍ – ഗാന്ധിധാം എക്‌സ്പ്രസ്‌ (ചൊവ്വ) – 18.30

16312 കൊച്ചുവേളി – ബിക്കാനീര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്‌ (ശനി) – 18.30

16317 കന്യാകുമാരി – ജമ്മുതാവി ഹിമസാഗര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്‌

(വെള്ളി) – 19.10

12659 നാഗര്‍കോവില്‍ – ഷാലിമാര്‍ ഗുരുദേവ്‌ എക്‌സ്പ്രസ്‌

(ഞായര്‍) – 19.10

56304 നാഗര്‍കോവില്‍ – കോട്ടയം പാസഞ്ചര്‍ – 19.50

12258 കൊച്ചുവേളി – യശ്വന്ത്‌പൂര്‍ ഗരീബ്രഥ്‌ എക്‌സ്പ്രസ്‌

(തിങ്കള്‍, ബുധന്‍, വെള്ളി) – 20.05

12696 തിരുവനന്തപുരം – ചെന്നൈ സെന്‍ട്രല്‍ സൂപ്പര്‍ ഫാസ്‌റ്റ്

എക്‌സ്പ്രസ്‌ – 20.30

16304 തിരുവനന്തപുരം – എറണാകുളം വഞ്ചിനാട്‌ എക്‌സ്പ്രസ്‌ – 20.50

16629 തിരുവനന്തപുരം – മാംഗ്ലൂര്‍ മലബാര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്‌ – 22.15

12698 തിരുവനന്തപുരം – ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ഫാസ്‌റ്റ് എക്‌സ്പ്രസ്‌

(ശനി) – 22.50

16347 തിരുവനന്തപുരം – മംഗ്ലൂര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്‌ – 23.58

66300 കൊല്ലം – എറണാകുളം (മെമു) – 12.20