കോഴിയെ വിഴുങ്ങിയ പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി

പാണപിലാവ്: കുറിയനാകുന്നേല്‍ പ്രകാശിന്റെ വീട്ടിലെ കോഴിക്കൂട്ടില്‍ കയറി കോഴിയെ വിഴുങ്ങിയശേഷം പുറത്ത് കടക്കാനാവാതെ കൂട്ടില്‍ കുടുങ്ങിയ പെരുമ്പാമ്പിനെ നാട്ടുകാര്‍ പിടികൂടി വനപാലകരെ ഏല്‍പ്പിച്ചു. പെരുമ്പാമ്പിനെ കാളകെട്ടി വനമേഖലയിലേക്ക് തുറന്നുവിട്ടു.