കോവിഡ് 19 : ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വകുപ്പ് നല്‍കുന്ന മാർ‍ഗ നിർ‍ദേശങ്ങൾ

കോവിഡ്  19  : ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വകുപ്പ് നല്‍കുന്ന മാർ‍ഗ നിർ‍ദേശങ്ങൾആരോഗ്യ വകുപ്പിനോടൊപ്പം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വകുപ്പ് നല്‍കുന്ന മാർ‍ഗ നിർ‍ദേശങ്ങൾ‍ കൂടി പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ പൊതുജങ്ങളോട് അഭ്യർ‍ത്ഥിച്ചു. നിർദേശങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ..
1. ചുമ, ശ്വാസതടസം എന്നിവ നേരിടുന്ന വ്യക്തികൾ‍ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിൽ‍ നിന്നും വിട്ടു നില്‍ക്കുക.
2. ഭക്ഷ്യോൽ‍പാദന വിതരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ‍ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ‍ അണുനാശിനി കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.
3. ഭക്ഷ്യോൽ‍പാദന വിതരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ മാസ്‌ക്, ഹെയർ‍ നെറ്റ് എന്നിവ ധരിക്കേണ്ടതാണ്.
4. വൃത്തിയാക്കിയ പാത്രങ്ങളും ഗ്ലാസുകളും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക
5. നേർ‍പ്പിക്കാത്ത ഹാന്റ് വാഷ്/സോപ്പ്‌ നിർബന്ധമായും ഹോട്ടലുകളിലെ കൈ കഴുകുന്ന സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
6. ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ്, ഹാന്റ് സാനിറ്റൈസർ‍ എന്നിവ നിശ്ചിത ഗുണനിലവാരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
7. ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ‍ ഇരിക്കുന്നവർ‍ ആഹാര പദാർ‍ത്ഥങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യരുത്
8. ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ‍ വഴി കോവിഡ് 19 പകരുമെന്നത് ശരിയല്ല.
9. പാല്‍, മുട്ട, ഇറച്ചി തുടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ‍ ശരിയായ താപനിലയിൽ‍ പാകം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക.
10. പാകം ചെയ്യാത്ത പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ശുദ്ധമായ വെളളത്തിൽ വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ.
11. ഭക്ഷണ പദാർ‍ത്ഥങ്ങൾ‍ അണുവിമുക്ത പ്രതലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുക


LINKS