ചെറുവള്ളി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്ന് ആറാട്ട്

ചെറുവള്ളി∙ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ ഉൽസവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ആറാട്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.15ന് ആറാട്ട് കടവിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പ്. 5.30ന് തിരിച്ചെഴുന്നള്ളിപ്പ്. ഏഴിന് പി.കെ. വ്യാസന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം. രാത്രി 8.30ന് ആറാട്ട് എതിരേൽപ്, 12ന് ഭക്തിഗാനമേള.