നിങ്ങളുടെ കൂര്‍ക്കംവലി പങ്കാളിയെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ? ദാ ഒരു വെളുത്തുള്ളി പ്രയോഗം !

കൂര്‍ക്കംവലി എന്നത് ഒരു അസുഖമല്ല. എന്നാല്‍ കൂര്‍ക്കംവലി മൂലമുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ തൊണ്ടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മൂലമാണ് കൂര്‍ക്കംവലിക്കുന്നത്. കൂര്‍ക്കംവലിക്ക് വീട്ടില്‍ തന്നെ പരിഹാരം കാണാവുന്നത്. ഇവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം…

1. ആവി പിടിക്കുക – ശ്വസനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിനാലാണ് കൂര്‍ക്കം വലിക്കുന്നത്. ആവി പിടിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു പരിഹാരമാണ്.

2. പുതിനയും ഉലുവയും – ദഹനപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായാലും കൂര്‍ക്കം വലിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉലുവയും പുതിനയും ദഹനപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കി നല്ല ഉറക്കം തരുന്നവയാണ്. കുറച്ച് പുതിനയും ഉലുവയും വെള്ളത്തില്‍ ഇട്ടു വച്ച ശേഷം ഉറങ്ങാന്‍ പോകുന്നതിന് മുന്‍പ് കുടിക്കാവുന്നതാണ്.

3. ഒലിവ് ഓയിലും തേനും – തൊണ്ടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തമമാണ് ഒലിവ് ഓയിലും തേനും. അരസ്പൂണ്‍ തേനും അരസ്പൂണ്‍ എടുത്ത് തമ്മില്‍ യോജിപ്പിച്ച് കിടക്കാന്‍ പോകുന്നതിന് മുന്‍പ് കുടിയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

4. വിറ്റാമിന്‍ സി’ – വിറ്റാമിന്‍ സി കൂര്‍ക്കംവലിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. പ്രതിരോധ ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വിറ്റാമിന്‍ സി. പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാരാളം കഴിക്കുക. ഓമയ്ക്ക, ബ്രോക്കോളി, കൈതച്ചക്ക എന്നിവയില്‍ ധാരാളം വിറ്റാമിന്‍ സി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

5. മഞ്ഞള്‍ – മികച്ച ശ്വസനം സാധ്യമാക്കുന്ന ഒന്നാണ് മഞ്ഞള്‍. കുറച്ച് പാല്‍ എടുത്ത് അതില്‍ മഞ്ഞള്‍പ്പൊടി ചേര്‍ത്ത് കിടക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് കുടിയ്ക്കുക.

6. യൂക്കാലിപ്റ്റസ് – കൂര്‍ക്കംവലിയെ തടയുന്ന മറ്റൊന്നാണ് യൂക്കാലിപ്റ്റസ് – ശ്വാസം മുട്ടല്‍ ഇല്ലാതാക്കി മികച്ച രീതിയിലുള്ള ശ്വസനം സാധ്യമാക്കുന്ന ഒന്നാണ് യൂക്കാലിപ്റ്റസ്. ആവിപിടിക്കുന്ന വെള്ളത്തില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ചേര്‍ത്ത് ആവി പിടിക്കാവുന്നതാണ്.

7. വെളുത്തുള്ളി – വെളുത്തുള്ളി കൂര്‍ക്കം വലിക്ക് ഉത്തമമാണ്. വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വിഴുങ്ങി വെള്ളം കുടിച്ച ശേഷം ഉറങ്ങാവുന്നതാണ്. ഭക്ഷണത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വെളുത്തുള്ളിയും ചേര്‍ക്കുക.