പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണം ഇന്ന്

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി∙ കൃഷിഭവനിൽനിന്നു പച്ചക്കറി തൈകൾ ഇന്നു രാവിലെ 10 മുതൽ ലഭ്യതയനുസരിച്ചു വിതരണം ചെയ്യും. ആവശ്യമുള്ള കർഷകർ കൃഷിഭവനിൽ എത്തി തൈ കൈപ്പറ്റണമെന്നു കൃഷി ഓഫിസർ അറിയിച്ചു.