പച്ചക്കറി വിത്തുകള്‍

പൊന്‍കുന്നം: പൊന്‍കുന്നം ചിറക് നേരങ്ങാടിയില്‍ മേല്‍ത്തരം പച്ചക്കറി വിത്തുകള്‍ വിതരണത്തിനെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫോണ്‍: 9495875507.