പഠനോപകരണ വിതരണം

മണിമല:താഴത്തുവടകര ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറിസ്‌കൂളിലെ നിര്‍ധന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പഠനസൗകര്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പഠനോപകരണവിതരണം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ എം.എം.റഷീദ നടത്തി.