പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കില്ല

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി∙ അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർ 17ന് നടത്തുന്ന പണിമുടക്കിൽ അങ്കണവാടി സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അന്നമ്മ ജോർജ് അറിയിച്ചു. 22ന് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ധർണ നടത്തും.