പരിശീലനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ∙ കേരള സർക്കാർ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് സേനാവിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രീ സർവീസസ് സെലക്‌ഷൻ ബോർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിനായുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നു. മൂന്നുമാസം ക്യാംപസിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിശീലനത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്ലസ് ടു, ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, എൻജിനീയറിങ്, എൽഎൽബി എന്നീ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

സൈനിക ജോലികൾക്ക് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന ശാരീരിക യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 40 പേർക്കാണ് ആദ്യബാച്ചിൽ പ്രവേശനം. സർക്കാർ അംഗീകൃത പരിശീലന കേന്ദ്രമായ കോഴിക്കോട് പ്രീറിക്രൂട്ട്മെന്റ് ട്രെയ്നിങ് സെന്ററിനാണ് പരിശീലന ചുമതല. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾ 2000 രൂപ അടയ്ക്കണം. മൂന്നു മാസത്തെ പരിശീലനത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം, താമസ ചെലവുകൾ ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് വഹിക്കും. അഭിരുചി പരീക്ഷയുടെയും കായികക്ഷമതയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

താൽപര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഉയരം, തൂക്കം, നെഞ്ചളവ്, പൂർണമായ മേൽവിലാസം, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇ-മെയിൽ ഐഡി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്നിവ സഹിതം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, പ്രീ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് സെന്റർ, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി.ഒ., കോഴിക്കോട്–20 എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽ മുഖേനയും, ഇ മെയിൽ മുഖേനയും അപേക്ഷ അയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31. ഫോൺ: 0495-2373485, 9447469280, 9447546617.