പ്രതിഷേധിച്ചു

ചിറക്കടവ്: ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിച്ച് പ്രസ്താവന നടത്തിയ പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് എം.എല്‍.എ.യുടെ നടപടിയില്‍ ചിറക്കടവ് പിനാകി പുരുഷ സ്വയംസഹായ സംഘം യോഗം പ്രതിഷേധിച്ചു.