പ്രത്യക്ഷ ഗണപതിപൂജ

ഇളങ്ങുളം:ശ്രീധര്‍മ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തില്‍ സപ്താഹസമാപന ദിനമായ രാവിലെ 6ന് പ്രത്യക്ഷമഹാഗണപതിപൂജ നടത്തും.