ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ശുചിമുറി; തുറന്നെന്ന് പഞ്ചായത്ത്, അന്വേഷിച്ച് പറയണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ


കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി∙ സ്വകാര്യ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ശുചിമുറിയുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താനും, ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ പഞ്ചായത്ത് ഉപ ഡയറക്ടറെ (കോട്ടയം) ചുമതലപ്പെടുത്തി. ശുചിമുറിയുടെ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചുവെന്നും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും കാണിച്ച് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കമ്മിഷനിൽ വിശദീകരണം സമർപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക്കിന്റെ ഉത്തരവ്. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് തെറ്റാണെന്നും ശുചിമുറി അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ യാത്രക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്നും പരാതിക്കാരനായ എരുമേലി സ്വദേശി പി. എ. റഹിം കമ്മിഷനെ അറിയിച്ചു. 

പരാതിക്കാരനും എതിർ കക്ഷിയും വെവ്വേറെ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ കമ്മിഷൻ പഞ്ചായത്ത് ഉപ ഡയറക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്.പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ നിർമിച്ചിട്ടുള്ള പൊതു ശുചിമുറികൾ അനാവശ്യമായി അടച്ചിടുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നു കമ്മിഷൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അന്വേഷിച്ച ശേഷം സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ കുറിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സെപ്റ്റംബർ 25 നകം സമർപ്പിക്കണമെന്നും കമ്മിഷൻ പഞ്ചായത്ത് ഉപ ഡയറക്ടർക്ക് നിർദേശം നൽകി.