ബി.എം.എസ്. യൂണിറ്റ് രൂപവത്കരിച്ചു

വിഴിക്കിത്തോട്: വിഴിക്കിത്തോട് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികള്‍ ബി.എം.എസ്. യൂണിറ്റ് രൂപവത്കരിച്ചു. ബി.എം.എസ്. ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. ജഗന്മയലാല്‍ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുേ. വി.എസ്.പ്രസാദ്, കെ.ആര്‍.കൃഷ്ണകുമാര്‍ എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു. അംഗത്വ കാര്‍ഡ് വിതരണം നടത്തി.