ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കക്ഷിനില

ബ്ലോക്കുകള്‍ ആകെ യു.ഡി.എഫ്. എല്‍.ഡി.എഫ്. ബി.ജെ.പി. മറ്റുള്ളവര്‍

ഈരാറ്റുപേട്ട 13 7 6 0 0
ഏറ്റുമാനൂര്‍ 13 7 6 0 0
കടുത്തുരുത്തി 13 6 5 0 2
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 15 10 5 0 0
ളാലം 13 12 0 0 1
മാടപ്പള്ളി 13 7 5 0 1
പള്ളം 13 12 1 0 0
പാമ്പാടി 14 11 2 0 1
ഉഴവൂര്‍ 13 12 1 0 0
വൈക്കം 13 0 13 0 0
വാഴൂര്‍ 13 6 6 1 0