മണിമല മാർക്കറ്റ് ജംക്‌ഷനിൽ ഇന്ന് ഹർത്താൽ

മണിമല ∙ മാർക്കറ്റ് ജംക്‌ഷനിലെ സെന്റ് ഡൊമിനിക്‌സ് ഹോട്ടലിന്റെ ഭത്തിയിൽ കരിഓയിൽ ഒഴിച്ച സാമൂഹികവിരുദ്ധരെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്നു 12 മുതൽ അഞ്ചുവരെ മണിമല മാർക്കറ്റ് ജംക്‌ഷനിലെ കടകൾ അടച്ചു ഹർത്താൽ ആചരിക്കുമെന്ന് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എൽ. ജെ. മാത്യു അറിയിച്ചു.