മികവ് ഉത്സവ് 2016

വെളിച്ചിയാനി: സര്‍വശിക്ഷാ അഭിയാന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പാറത്തോട് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്‌കൂളുകളിലെ മികവുകളുടെ പ്രദര്‍ശനവും മെട്രിക് മേളയും നാളെ രാവിലെ 10.30 മുതല്‍ വെളിച്ചിയാനി സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് എല്‍പി സ്‌കൂളില്‍ നടക്കും.