മിന്നലില്‍ നാശം

മുണ്ടക്കയം: വേനല്‍ മഴയോടൊപ്പമുണ്ടായ മിന്നലില്‍ പുഞ്ചവയല്‍ 504 കോളനിയില്‍ തൈപ്പറമ്പില്‍ ജോയിയുടെ വീടിന് ഭാഗികമായി നാശം സംഭവിച്ചു. അടുക്കളയുടെ ഭിത്തി വിണ്ടുകീറി, ഷീറ്റ് പൊട്ടി വീണു. വീട്ടില്‍ ആളില്ലാതിരുന്നതിനാല്‍ അപായമില്ല.