മൂങ്ങ ഇര പിടിക്കുനത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ?

Tom Samuelson എന്ന വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എടുത്തു അതി മനോഹരമായ , വന്യതയും ക്രൂരതയും , ഗാംഭീര്യവും നിറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങൾ ഇതാ..

വലുതായി കാണുവാൻ ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1

2

3

4

5

6