സിസ്സര്‍ അനിറ്റ് പാറക്കുളങ്ങര ( 77 )

സിസ്സര്‍ അനിറ്റ് പാറക്കുളങ്ങര ( 77 )

ആനകല്ല് : സിസ്സര്‍ അനിറ്റ് (77) പാറക്കുളങ്ങര നിര്യാതയായി.

സംസ്‌കാരം ശനിയാഴ്ച്ച 2 മണിക് ക്കുന്നോത്ത് (തളിപ്പറന്പ് ) സെന്റ്തോമസ് ദേവാലയ സെമിത്തേരിയില്‍