തമ്പലക്കാട് അഭിമന്യു സ്മാരക ഓൺലൈൻ പഠന മന്ദിരം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു.

തമ്പലക്കാട്  അഭിമന്യു സ്മാരക ഓൺലൈൻ പഠന മന്ദിരം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു.


കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി : അഭിമന്യു രക്തസാക്ഷിദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു SFI കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഏരിയ കമ്മിറ്റി , തമ്പലക്കാട് അഭിമന്യു സ്മാരക ഓൺലൈൻ പഠന മന്ദിരം ഉദ്‌ഘാടനം സിപിഐഎം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ. രാജേഷ്, SFI കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് മെംബർ ധീരജ് ഹരി, സിപിഐഎം ലോക്കൽ സെക്റട്ടറി VN രാജേഷ്, SFI ഏരിയ സെക്റട്ടറി ബാരി, പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്യാം , SFI ലോക്കൽ സെക്റട്ടറി രാഹുൽ സന്തോഷ്‌, പ്രസിഡന്റ്‌ സോജൻ , സിപിഐഎം IC മെംബർ ശ്രീനിവാസൻ, ബിന്ദു, DYFI മേഖലാ സെക്റട്ടറി നിഷാദ് , പ്രസിഡന്റ്‌ വിഷ്ണു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു