അഡ്വ. പി. ഷാനാവാസ് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

അഡ്വ. പി. ഷാനാവാസ്  മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു


കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി : മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് പുനസംഘടിപ്പിച്ച് ഉത്തരവായി. സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മറ്റി അംഗവും, കേരള കർഷസംഘം സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി അംഗവുമായ അഡ്വ. പി. ഷാനാവാസ് സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു .

അഡ്വ. ഷാനവാസിനെ കൂടാതെ അഡ്വ. എം. അനിൽകുമാർ (എളമക്കര, എറണാകുളം), ഡോ. ബി. കേരളവർമ്മ(മുൻ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ നാട്ടകം ഗവൺമെന്റ് കോളജ്), ഡോ. എ. ജോസ് (മുൻ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ മാന്നാനം കെ.ഇ. കോളജ്), ഡോ. ബിജു തോമസ് (പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ചാർജ്, കോട്ടയം ബസേലിയസ് കോളജ്), ഡോ. എസ്. സുജാത (പ്രിൻസിപ്പൽ, ചങ്ങനാശേരി എൻ.എസ്.എസ്. ഹിന്ദു കോളജ്), ഡോ. നന്ദകുമാർ(ഡയറക്ടർ, പ്യുവർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് ഫിസിക്‌സ് എം.ജി. സർവകലാശാല), ഡോ. ബിജു പുഷ്പൻ(അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, കോന്നി എസ്.എ.എസ്. എസ്.എൻ.ഡി.പി. യോഗം കോളജ്), ഡോ. വർഗീസ് കെ. ചെറിയാൻ(പ്രിൻസിപ്പൽ, മാന്നാനം സെന്റ് ജോസഫ് ട്രെയിനിങ് കോളജ്), ഡോ. മാത്യു ജോർജ്(പ്രിൻസിപ്പൽ, നാട്ടകം ഗവൺമെന്റ് കോളജ്), ഡോ. കെ.എം. സുധാകരൻ(അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, പെരുമ്പാവൂർ ശ്രീശങ്കര വിദ്യാപീഠം കോളജ്), പ്രൊഫ. പി. ഹരികൃഷ്ണൻ(അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, രാജകുമാരി എൻ.എസ്.എസ്. കോളജ്), ഡോ. എസ്. ഷാജില ബീവി(അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജ്) എന്നിവരാണ് മറ്റ് സിൻഡിക്കേറ്റംഗങ്ങൾ.