ദേശീയ പണിമുടക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച അർധരാത്രി മുതൽ; പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു; ശബരിമല തീർഥാടകരെ ഒഴിവാക്കി..

ദേശീയ  പണിമുടക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച അർധരാത്രി മുതൽ; പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു;  ശബരിമല തീർഥാടകരെ ഒഴിവാക്കി..

ദേശീയ പണിമുടക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച അർധരാത്രി മുതൽ; പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു; ശബരിമല തീർഥാടകരെ ഒഴിവാക്കി..

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളിവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ 24 മണിക്കൂർ പൊതുപണിമുടക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച അർധരാത്രി മുതൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12 വരെ. കടകമ്പോളങ്ങൾ അ‍ടഞ്ഞു കിടക്കുമെന്നും ആരെയും നിർബന്ധിച്ചു കടയടപ്പിക്കുകയില്ലെന്നും സമിതിക്കു നേതൃത്വം നൽകുന്ന നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു. ശബരിമല തീർഥാടകരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് . കേരള, എംജി, കണ്ണൂർ സർവകലാശാലകൾ നാളെ നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു. പാൽ, പത്രം, ആശുപത്രി എന്നിവയെയും ടൂറിസം മേഖലയെയും പണിമുടക്കിൽനിന്ന്‌ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. തൊഴിലാളികളുടെ കുറഞ്ഞവേതനം മാസം 21,000 രൂപയാക്കുക, പൊതുമേഖലാ സ്വകാര്യവത്കരണം ഉപേക്ഷിക്കുക, തൊഴിൽനിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യരുത് തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത്.

സിഐടിയു, ഐഎൻടിയുടിസി, എഐടിയുസി, എസ്ടിയു, എച്ച്എംഎസ്, യുടിയുസി, എഐസിടിയു, എഐയുടിയുസി, സേവ, ടിയുസിഐ, ടിയുസിസി, കെടിയുസി, കെടിയുസി(ജെ), കെടിയുസി(എം), ഐഎൻഎൽസി, എൻഎൽസി, എൻഎൽഒഒ, എച്ച്എംകെപി, ജെടിയു സംഘടനകളാണു കേരളത്തിൽ പണിമുടക്കിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. രാജ്യവ്യാപകമായി 25 കോടി ആളുകൾ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ ഡൽഹിയിൽ അറിയിച്ചു.