ഇളങ്ങുളം മുളയ്ക്കല്‍ കൊട്ടാരത്തില്‍ അശ്വതി വിജയന്‍ (21)

ഇളങ്ങുളം മുളയ്ക്കല്‍ കൊട്ടാരത്തില്‍ അശ്വതി വിജയന്‍  (21)

ഇളങ്ങുളം മുളയ്ക്കല്‍ കൊട്ടാരത്തില്‍ എം.കെ.വിജയന്‍ നായരുടെ മകള്‍ അശ്വതി(21) നിര്യാതയായി
അമ്മ: ഗീതാകുമാരി.
സഹോദരന്‍ അശ്വിന്‍