ബി. സർവ്വോത്തമൻ (82) നിര്യാതനായി

ബി. സർവ്വോത്തമൻ (82) നിര്യാതനായി

ഇളംകാട് ടോപ്പ് : വിനോദ് ഭവനിൽ ബി സർവ്വോത്തമൻ (82) നിര്യാതനായി സംസ്ക്കാരം ബുധനാഴ്ച ( 4-7-18) രാവിലെ 10 മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ .
ഭാര്യ രതിയമ്മ
മക്കൾ രജേശ്വരി ,സുരേഷ് ,രാജേഷ് എൽ ഐ സി ഏജന്റ് മുണ്ടക്കയം ,
മരുമക്കൾ കൃഷ്ണകുമാർ മുക്കൂട്ടുതറ ,മിനി എരുമേലി ,ഇന്ദു പനമറ്റം .