കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് 6 കോടി 24 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു – ഡോ.എന്‍. ജയരാജ് എം.എല്‍.എ.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് 6 കോടി 24 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു – ഡോ.എന്‍. ജയരാജ് എം.എല്‍.എ.


കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി : നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് 6 കോടി 24 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതായി ഡോ.എന്‍.ജയരാജ് എം.എല്‍.എ. അറിയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗ്രാമീണ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയില്‍ പെടുത്തുന്നതിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്ന റോഡുകള്‍ക്കാണ് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചിറക്കടവ് പഞ്ചായത്തിലെ ഹോസ്പിറ്റല്‍പടി മറ്റത്തില്‍പടി റോഡ് 20 ലക്ഷം, ചെന്നംപള്ളി ഇടാട്ടുപടി 10 ലക്ഷം, പത്തൊമ്പതാംമൈല്‍ മറ്റത്തില്‍പടി 25 ലക്ഷം, പാറവെട്ടിക്കല്‍ പാറാംതോട് റോഡ് 14 ലക്ഷം, ചിറക്കടവ് ഗവ.ആശുപത്രിപടി കത്തീഡ്രല്‍ പള്ളി റോഡ് 15 ലക്ഷം, കങ്ങഴ പഞ്ചായത്തിലെ കോണേക്കടവ് പടിഞ്ഞാറെപ്പടി റോഡ് 10 ലക്ഷം, കാരുവേലി ചീരമറ്റം റോഡ് 10 ലക്ഷം, കൂവപ്പുഴ മാവുങ്കല്‍ റോഡ് 10 ലക്ഷം, തുണ്ടിപ്പടി മങ്കുഴി തോട് പ്ലാക്കല്‍പടി എസ് എന്‍ പടി റോഡ് 10 ലക്ഷം, കൂവപ്പുഴപ്പടി വാടയിപ്പടി റോഡ് 13 ലക്ഷം, മുതുമരം അമ്പലത്തിനാംകുഴി റോഡ് 10 ലക്ഷം, ഇരുപതേക്കര്‍ കാവുങ്കല്‍ തുണ്ടിയില്‍ ഇടയിരിക്കപ്പുഴ റോഡ് 10 ലക്ഷം, പുതുവാക്കുന്ന് കോമലക്കുന്ന് ചീരമറ്റം റോഡ് 10 ലക്ഷം, വാലുമണ്ണില്‍പടി ഇടയപ്പാറ റോഡ് 10 ലക്ഷം, ഡാണാവുങ്കല്‍ പടി എം എല്‍ എ പടി റോഡ് 10 ലക്ഷം, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ് നെടുങ്ങാട് വിഴിക്കത്തോട് റോഡ് 40 ലക്ഷം, പേട്ട സ്‌കൂള്‍ പടി പാറക്കടവ് റോഡ് 30 ലക്ഷം, വണ്ടനാമല കോളനി റോഡ് 20 ലക്ഷം, കറുകച്ചാല്‍ പഞ്ചായത്തിലെ മഠത്തിനാല്‍പടി സി സി നഗര്‍ 10 ലക്ഷം, കൂത്രപ്പള്ളി തെങ്ങോലിപ്പടി 15 ലക്ഷം, കൂത്രപ്പള്ളി പാലമറ്റം റോഡ് 25 ലക്ഷം, കൂത്രപ്പള്ളി തട്ടാരടി 15 ലക്ഷം, മണിമല പഞ്ചായത്തിലെ പെരുമ്പാമ്പള്ളി വേഴാമ്പതോട്ടം റോഡ് 15 ലക്ഷം, വെച്ചൂര്‍പടി പൂവത്തോലി റോഡ് 15 ലക്ഷം, മണ്ണൂപ്പടി പുന്നമൂട്ടില്‍പടി റോഡ് 20 ലക്ഷം, നെടുങ്കുന്നം പഞ്ചായത്തിലെ വേങ്ങച്ചേരി ഉരുപ്പക്കാട് റോഡ് 15 ലക്ഷം, മില്‍മാപടി പറയരുകുന്ന് റോഡ് 10 ലക്ഷം, ആര്യാട്ടുകുഴി വട്ടമണ്ണില്‍ റോഡ് (കലുങ്ക് നിര്‍മാണം ഉള്‍പ്പെടെ) 15 ലക്ഷം, ഊത്തപ്പാറ കൂനാനി റോഡ് 10 ലക്ഷം, അമ്പിപ്പറമ്പില്‍ അച്ചനാപുരയിടം റോഡ് 10 ലക്ഷം, പള്ളിക്കത്തോട് പഞ്ചായത്തിലെ പൂവത്താനി മുകളേല്‍ റോഡ് 20 ലക്ഷം, കാക്കാത്തോട് കൊച്ചുപറമ്പില്‍ റോഡ് (പുളിക്കല്‍ തോട്ടില്‍ കലുങ്ക് നിര്‍മാണം സഹിതം) 25 ലക്ഷം, വാഴൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചാംമൈല്‍ കരിപ്പക്കല്ല് റോഡ് 15 ലക്ഷം, അമ്പാട്ടുപടി കരിപ്പക്കല്ല് റോഡ് 10 ലക്ഷം, എന്‍ എച്ച് വീരമല റോഡ് 10 ലക്ഷം, ചെങ്കല്‍ പൊത്തന്‍പ്ലാക്കല്‍ റോഡ് 12 ലക്ഷം, പേഴത്തുങ്കല്‍തകിടി നെടുമ്പതാല്‍ പുത്തന്‍പറമ്പ് റോഡ് 15 ലക്ഷം, ആണ്ടുകുന്നേല്‍ ഓതിരകം റോഡ് 10 ലക്ഷം, വെള്ളാവൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ വട്ടക്കാവ് കുമ്പിളാംതടം റോഡ് 15 ലക്ഷം, മണിമല കുളത്തുങ്കല്‍ പാറക്കാട് റോഡ് 20 ലക്ഷം, പൊട്ടുകുളം തേമാക്കല്‍ പടി റോഡ് 20 ലക്ഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതത് പഞ്ചായത്തുകളുടെ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് ഉടന്‍ തന്നെ പണികള്‍ ആരംഭിക്കാനാകുമെന്നും എം എല്‍ എ അറിയിച്ചു.