അവകാശ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക്

അവകാശ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട്  തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക്

തോട്ടംതൊഴിലാളികളുടെ അവകാശ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം. കൂലി വർദ്ധനവ് ഉടൻനടപ്പാക്കണം. .HEEA-CITU പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് .

മുണ്ടക്കയം : തോട്ടം മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി വർദ്ധനവ് ഉൾപ്പടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉടൻ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് , ഹൈറേഞ്ച് എസ്റ്റേറ്റ് എപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ CITU നേതൃത്വത്തിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഡിസംബർ 10, ചൊവ്വാഴ്ച എല്ലാ എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസുകൾക്ക് മുൻപിലും തൊഴിലാളികൾ ധർണ്ണ നടത്തും.

തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി വർദ്ധനവ് ഉടൻ നടപ്പാക്കുക. തൊഴിലാളികളുടെ ഭവന പദ്ധതി ക്കായി ആവശ്യമായ ഭൂമി വിട്ടുനൽകുക., Gratuity കുടിശിഖ ഉടൻ നൽകുക, പ്ലാന്റേഷൻ നയം അംഗീകരിക്കുക, ലയങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ഉടൻ നടത്തുക, മെഡിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക, തൊഴിലാളികൾക്ക് ശുദ്ധജലവും, ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുക, തൊഴിലാളികളുടെ പതിവ് ഉടൻ നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് യൂണിയൻ മുന്നോട്ട് വക്കുന്നത്. ഇൗ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച്, ഡിസംബർ 5 മുതൽ 10 വരെ തീയതികളിൽ മുണ്ടക്കയം വാലിയിലെ മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളും ഒപ്പിട്ട ഭീമ ഹർജി ഡിസംബർ 11 ന സംസ്ഥാന തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് നൽകും. സമര പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ തോട്ടങ്ങളിലും തൊഴിലാളി യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും.

മുണ്ടക്കയം എച്ച് ഇ ഇ എഓഫീസിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ യൂണിയൻ പ്രസിഡണ്ട് അഡ്വ.പി ഷാനവാസ് അധ്യക്ഷനായി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ രാജേഷ്, പി കെ ബാലൻ, കെ എൻ സോമരാജൻ, കെ ടി ശിവരാജൻ, ബിന്ദു സിബി, പി കെ സന്തോഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.