ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ : കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ബുധനാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ : കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ബുധനാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, വയനാട് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു കലക്ടർമാർ ബുധനാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പ്രഫഷനൽ കോളജുകൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അങ്കണവാടികൾക്കും അവധി ബാധകമാണ്.

ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പ്രഫഷനൽ കോളജുകൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും (അങ്കണവാടികൾ ഉൾപ്പെടെ) അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യി​ലെ അ​വ​ധി​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​യി ജൂ​ലൈ 21ന് (​ശ​നി​യാ​ഴ്ച) പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സ​മാ​യി​രി​ക്കും.