പേട്ടതുളളല്‍ ദിവസമായ ജനുവരി 11ന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കിനു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

പേട്ടതുളളല്‍ ദിവസമായ ജനുവരി  11ന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കിനു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി : ശബരിമല മണ്ഡലകാല മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് എരുമേലി പേട്ട തുളളൽ നടക്കുന്ന ജനുവരി 11ന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.