കരിപ്പാപ്പറമ്പിൽ (പുല്‍ക്കുന്നേല്‍) കെ. ജെ. ജോസഫ് ( ഈപ്പച്ചന്‍ 92) നിര്യാതനായി

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി : കരിപ്പാപ്പറമ്പിൽ (പുല്‍ക്കുന്നേല്‍) കെ ജെ ജോസഫ് ( ഈപ്പച്ചന്‍ 92) നിര്യാതനായി. അറ്റലാന്‍റ്റ (U S A )യില്‍ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്.