ഇടിമിന്നൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്നു, മിന്നലേറ്റ് രണ്ടു പശുക്കൾ ചത്തു..

ഇടിമിന്നൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്നു, മിന്നലേറ്റ് രണ്ടു പശുക്കൾ ചത്തു..


പൊൻകുന്നം : മഴയ്‌ക്കൊപ്പം എത്തുന്ന ശക്തിയേറിയ ഇടിമിന്നൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ടുണ്ടായ ഇടിമിന്നലിൽ ചിറക്കടവിൽ വീടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടം. രണ്ട് പശുക്കൾ മിന്നലേറ്റ് ചത്തു.

ചിറക്കടവ് എം.ജി.എം.യു.പി.സ്‌കൂളിന് സമീപം പൊട്ടൻപ്ലാക്കൽ രാജുവിന്റെ വീടിന്റെ ജനൽച്ചില്ലുകളും വീടിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഷീറ്റും തകർന്നു. വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളും വയറിങ്ങും നശിച്ചു. ടോയ്‌ലറ്റിന്റെ ഭിത്തി വിണ്ടുകീറി. വീട്ടുമുറ്റത്തെ കാലിത്തൊഴുത്ത് തകർന്നുവീണു. രണ്ടു കറവപ്പശുക്കൾ മിന്നലേറ്റ് ചത്തു. വീടിനുള്ളിലായിരുന്ന രാജു മിന്നലിന്റെ ആഘാതത്തിൽ തെറിച്ചുവീണെങ്കിലും പരിക്കേറ്റില്ല. പുരയിടത്തിലെ തെങ്ങിനും മിന്നലേറ്റു.

സമീപം പൊട്ടൻപ്ലാക്കൽ കേശവപിള്ളയുടെ വീടിന്റെ ജനൽച്ചില്ലുകളും തകർന്നു. തൊട്ടടുത്തുള്ള സർക്കാർ ആയുർവേദാശുപത്രിയുടെ ജനൽച്ചില്ലുകളും തകർന്നുവീണു. ചിറക്കടവിൽ നിരവധി വീടുകളിലെ വയറിങ്ങും വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളും നശിച്ചു. മരങ്ങൾക്കും മിന്നലേറ്റു.