കൂട്ടിക്കൽ ഇടത്തും കുന്നേൽ ഇ.പി.ഷാനവാസ് (52) നിര്യാതനായി

കൂട്ടിക്കൽ  ഇടത്തും കുന്നേൽ ഇ.പി.ഷാനവാസ് (52)  നിര്യാതനായി

കൂട്ടിക്കൽ: ഇടത്തും കുന്നേൽ പരേതരായ പരീക്കുട്ടി – ജമീല ദമ്പതികളുടെ മകൻ ഇ.പി.ഷാനവാസ് (52) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: ഇടക്കുന്നം കുന്നപ്പള്ളിയിൽ ജാസ്മിൻ.
മകൾ: റിസ്വാന. മരുമകൻ: മുഹമ്മദ് മഹ് റൂഫ് (പുത്തൻവീട്ടിൽ, പാറത്തോട്). സ
ഹോദരങ്ങൾ: ഇ.പി.ഷാജുദ്ദീൻ (ചീഫ് ന്യൂസ് എഡിറ്റർ, മംഗളം, കോട്ടയം), ഷെമീർ (ഖത്തർ), ഇ.പി. ഷെഫീഖ് (ചീഫ് സബ് എഡിറ്റർ, മാധ്യമം, കോട്ടയം).