കിണറിനു മുകളിൽ മാലിന്യം… കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബസ്റ്റാന്റിലെ പൊതുകിണർ അടക്കുവാൻ തീരുമാനമായി.. (വീഡിയോ)

കിണറിനു മുകളിൽ മാലിന്യം… കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബസ്റ്റാന്റിലെ പൊതുകിണർ അടക്കുവാൻ തീരുമാനമായി.. (വീഡിയോ)

കിണറിനു മുകളിൽ മാലിന്യം… കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബസ്റ്റാന്റിലെ പൊതുകിണർ അടക്കുവാൻ തീരുമാനമായി..

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഡി. വൈ. എസ്. പി ജെ.സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ “പുണ്യം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി” പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബസ്റ്റാന്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പൊതുകിണർ ശുചീകരിച്ചപ്പോൾ കിണറിന്റെ മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വലയിൽ വലിയ തോതിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നതും, എലിയും കാക്കയും ചത്തുകിടക്കുന്നതും കണ്ടത് വിവാദമായി. പൊതുകിണറ്റിൽ നിന്നും സ്റ്റാൻഡിലെ കടകളിലേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അടിയന്തിരമായി നിർത്തിവയ്ക്കുവാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. കിണർ ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷമേ കിണറ്റിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് ഗ്രേഡ് എസ്. ഐയും ജനമൈത്രി കോർഡിനേറ്ററുമായ ഷിബു എം.എസ്. നിർദേശം നൽകി.
കിണറ്റിൽ എന്നും എടുക്കുന്ന വെള്ളം, ടോയ്‌ലെറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും, മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലന്നും വാർഡ് മെമ്പർ ബീനാ ജോബി പറഞ്ഞു.

പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, ജനമൈത്രി അംഗങ്ങൾ, എസ്.പി.സി കേഡറ്റുകൾ, അദ്ധ്യാപകർ, ആശാവർക്കർമാർ തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി.

വീഡിയോ കാണുക :


..

..